Välkommen till Bolhedens Snickeri i Transtrand!

Mitt namn är Thomas Samuelsson och jag har sedan 1991 arbetat med allt inom snickeri åt både privat- som företagskunder samt byggnadssnickeri såsom kök och inredning.

Jag är inriktad på att göra det som kunden vill ha, vilket kan vara i stort vad som helst. Det blir nästan alltid i mindre serier eller helt igenom unika hantverk, vilket naturligtvis ökar både dess speciella och praktiska värde. Från det att själva snickrandet kommer igång till dess att den färdiga produkten transporteras är jag där och står för samtliga dessa tjänster.

Mitt arbetsområde sträcker sig över Sälenfjällen där det alltid finns ett stort behov för unika snickerikonstruktioner i trä då det är en del av det naturliga livet här.

Kontakta gärna mig för mer information!